SSER - J.W. Marriott - Bucharest - 2019

Timp­ de ­peste ­20 ­de­ ani, ­am­ acordat ­prioritate departamentului­ de­ cercetare dezvoltare­ (R&D­ Department),­ creând­ cu­ succes­ produse­ inovatoare­ și­ de­ înaltă­ tehnologie­ pentru­ a­ satisface cei mai pretențioși profesioniști.

Expozițiile oferă întotdeauna oportunitatea de a intensifica contactele cu clienții, oferă oportunități noi de afaceri, întâlniri între fabricanți și utilizatori, precum și posibilitatea lansării de noi produse.

©2018 CAREL GROUP
NANOTECH MEDICAL